98% người làm khóa học online sẽ thất bại, 2% thành công là người biết cách làm.

Bạn có thể học cách làm tại đây bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu.

Đảm bảo hài lòng, hướng dẫn hỗ trợ chi tiết từ xây dựng nội dung, edit video, làm web elearning.


Mục đích: giúp người muốn làm khóa học online bằng cách cung cấp các hướng dẫn thực tế thông qua học online và tương tác qua Zoom.

Người học hoàn thành khóa học có khả năng làm khóa học online.

Hướng dẫn học: người học tham gia thảo luận, làm bài thực hành thông qua hướng dẫn.

Cam kết hỗ trợ người học từ:

  • Xây dựng nội dung
  • Quay dựng
  • Edit bài giảng
  • Tương tác
  • Thiết kế Web Elearning

Liên hệ: 0946-808-181

Giảng viên:

Trần Thái Sơn

Co-founder: TBA cold supply chain

Founder: trieuphuthantoc.com, Success Foundation

Dịch giả sách:

Sứ mệnh khởi nghiệp: https://tiki.vn/su-menh-khoi-nghiep-p50359874.html

Triệu phú thần tốc: https://tiki.vn/trieu-phu-than-toc-p94878710.html

Hỗ trợ: zalo 0946808181

Email: [email protected]

Đăng ký học