Nội dung khóa học


  Cơ bản về kinh tế học quản trị - FUNDAMENTALS OF MANAGERIAL ECONOMICS
Available in days
days after you enroll999.000 ₫/tháng

Mỗi tháng 999k

Đảm bảo hài lòng,

Khóa học tính phí theo tháng. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào tại trang quản lý tài khoản.