Coaching 1:1 hướng dẫn chi tiết từng bước từ ý tưởng đến xây dựng sản phẩm, xây dựng hệ thống kinh doanh:

  • Kế hoạch khởi nghiệp
  • Xây dựng sản phẩm xuất sắc với USP lợi điểm bán hàng.
  • Chiến lược thực thi Fastlane
  • Chiến lược khởi nghiệp Fastlane
  • Chiến lược cạnh tranh
  • Inbound marketing
  • Thương mại điện tử

Nếu bạn cần một người đồng hành đáng tin cậy để có thể làm những điều không thể thì phần này dành cho bạn.

Giảng viên:

Trần Thái Sơn

Co-founder: TBA cold supply chain

Founder: trieuphuthantoc.com, Success Foundation

Dịch giả sách:

Sứ mệnh khởi nghiệp: https://tiki.vn/su-menh-khoi-nghiep-p50359874.html

Triệu phú thần tốc: https://tiki.vn/trieu-phu-than-toc-p94878710.html

Hỗ trợ: zalo 0946808181

Email: [email protected]